E

Visie en Missie

Visie en Missie

Ons Visie

Om ʼn verantwoordelike, selfstandige, gelukkige en trotse kind tot volle potensiaal in die etos van ons omgewing te ontwikkel en toe te rus om bydraes te maak in Suid-Afrika en internasionaal.

Ons ​Missie

Ons wil bogenoemde bereik deur goed toegeruste, gemotiveerde en kundige onderwysers, met die beste, bekostigbare fasiliteite binne die omgewing (sosiaal-, polities- en besigheids) in vennootskap met betrokke ouers.

Om bogenoemde rede volg ons ‘n baie kreatiewe benadering in ons begeleiding van die leerders. Ons kurrikulum word aan die leerders aangebied deur die aanwending van vaardighede om probleemstellings te ontleed en op te los. Daar word veral gekonsentreer op die verbetering van die kind se selfbeeld, vestiging van Christelike beginsels, agting en respek vir alle landsburgers, mede-menslikheid, kreatiwiteit, kritiese en laterale denke en navorsings- en studievaardighede.

Ons poog dus om ons leerders toe te rus met vaardighede om lewenslange leerders te wees eerder as om bepaalde leerstof te onderrig (of af te rig!). Basiese vaardighede vir sinvolle verdere leer vind nog steeds plaas, maar met ‘n meer kreatiewe benadering.

Om bogenoemde te vermag, is klein klassies van kardinale belang! Om laasgenoemde én dus meer persoonlike aandag aan elke kind te bewerkstellig, word bykomende personeel deur die Beheerliggaam aangestel.

Daar word ook verskeie geleenthede gebied op kulturele- en sportgebied en ons streef deurgaans na die beginsel van massa-deelname. Ter wille van die ontwikkeling van die kind se sosiale vaardighede, word leerders aangemoedig om aan ten minste een kulturele- en/of sportaktiwiteit deel te neem.

Soos die beeldhouer, Anton van Wouw, poog ons om vorm te gee aan pragtige beelde van goed-gebalanseerde Suid-Afrikaners wat hulle bydraes kan lewer tot ‘n beter Suid-Afrika!