Skool Geskiedenis

Die Nieuw-Muckleneuk skool, soos Anton van Wouw in 1925 bekend gestaan het, open vir die eerste keer op 27 Januarie 1925, hul deure. Die skool het aanvanklik slegs drie personeellede, die hoof, mnr. WJ van den Heever en sy twee assistente, mej. ES Grobbelaar en mej. JJ van Vooren. Op die eerste skooldag was daar  maar 61 leerlinge, maar die getalle styg tot 73 binne die eerste twee weke.

Ou skool 1Die drie personeellede was baie gewillig en gereed om te begin op hierdie eerste skooldag, maar die nodige voorrade, soos skryfbehoeftes en leerboeke, het ontbreek. “Die leerlinge het hulle verheug in die salige niksdoen,” in die woorde van mnr. Van den Heever, die skoolhoof! Die woongebied Nieu-Muckleneuk was maar behoeftig, daar was slegs 37 huise en die meeste kinders in die omliggende areas soos Waterkloof, het na ander skole gegaan. In Groenkloof was daar slegs een huis – dié van die boswagter.

Nogtans het mnr. Van den Heever en sy twee personeellede hoë lof ontvang vir hul uitstekende werk, goeie organisasie en puik dissipline. In 1928 is ‘n buitelug-klaskamer opgerig uit fondse wat deur die leerlinge self ingesamel is. Die geboutjie, wat vermoedelik ‘n grasdak gehad het , is deur die hoof en leerlinge self opgerig en het 59 pond (R118) gekos.

Mnr. van den Heever het die skool in 1930 verlaat en mnr GFM du Prè was die tweede skoolhoof. Eers 14 jaar na die stigting van die skool is ‘n vierde onderwyser tot die personeel toegevoeg. In 1944 styg die leerlinggetalle na 113. Mnr Du Prè verhuis na Bethal en in 1948 word mnr HLC Ribbens aangewys as nuwe hoof en die personeel vermeerder na vyf lede.

Ou AVW personeelTeen dié tyd is die terrein vergroot, die biblioteek het darem al 250 boeke bevat en ‘n tweedehandse klavier is aangekoop. In dieselfde jaar word twee tennisbane, 2 ringtennisbane en 5 jukskeibane aangelê. Die skoolkleure (wynrooi en groen) en vaandel is ook amptelik in gebruik geneem. In 1949 word die skoolwapen deur ‘n mev. Krabbedam vervaardig en by ‘n skoolkonsert in Junie aan die hoof oorhandig. Die skool se leuse was: “Altyd Vooruit”.

Daar is reeds in 1947 deur die skoolkomitee besluit om die naam van die skool te laat verander, maar dit was nie ‘n maklike taak nie. Van die keuses het ingesluit; Japie Greylingskool, President Reitzskool en Emily Hobhouseskool. Uiteindelik is besluit op Genl. Hertzogskool as die naam, maar die Onderwysdepartement keur dit ook af. Volgens ‘n joernaalinskrywing, wat vandag nog in ons eie hoof, Mnr. Henning se kantoor ‘n ereplek beklee, was die Departement van mening dat hulle nie so ‘n groot man die oneer kon aandoen deur hom na so ‘n klein skooltjie te vernoem nie! Die volgende voorstel was “Waterkloofskool,” maar eers in Mei 1958 het die skoolkomitee en toe die bestuur van die ouervereniging, besluit om aansoek te doen dat die skool na die beeldhouer, Anton van Wouw, vernoem word.

Op 4 Junie 1959 is die skool vereer deur ‘n besoek van twee dogters van Anton van Wouw, mev. Johanna (Hoffie) en Helena van der Hoven, en ook twee van sy niggies. By die geleentheid het hulle ‘n waardevolle bronsbeeld van die beeldhouer, deur homself gemaak, en ‘n stel foto’s van sy werke aan die skool geskenk. Vier van Anton van Wouw se eie nasate was self leerlinge van ons skool. Dit is die einste borsbeeld wat vandag nog in ons skool se pragtige voorportaal pryk!

Anton van Wouw en sy 2 dogtersMet die gekose naam in plek, moes daar ‘n geskikte wapen vir die skool ontwerp word. Mnr. WH Coetzer is genader om die wapen te ontwerp en sy keuse was om een van die burgers van die Krugerstandbeeldgroep op Kerkplein te gebruik. Dit is die  beeld van ‘n fris, jong man. Hy sit peinsend, met sy kop op sy hand gestut, maar tog wakker, gereed om met die geringste verdagte beweging, sy sanna met die regterhand op te lig. In die besonderse samestelling het Coetzer geslaag om die jong burger met die opkomende son en die treffende woorde, Waak en Werk,  saam te snoer.

Ons skoollied se musiek is deur Mev. Anna Rudolph gekomponeer en die woorde geskryf deur haar man, Mnr. Coenie Rudolph. Presies dieselfde lied wat ons vandag nog met soveel trots sing.

AVW wapenOu skolierpatrollie