Kultuur

Juniorkoor

Die missie van die Juniorkoor is om ‘n voorliefde vir sang, en meer spesifiek koorsang, by jong leerders (Gr 1 tot 3) te kweek. Ons koor bestaan tans uit 80+ leerders. Leerders word gekeur d.m.v. van ‘n oudisie.

Die Juniorkoor neem jaarliks deel aan kompetisies en feeste om sodoende aan leerders die nodige blootstelling te gee ter voorbereiding van koorsang in die jare vorentoe. Kompetisies en feeste waaraan die koor deelneem, sluit in: Sing-in-Harmonie, ATKV-Applous,  en kerk-optredes.

Die koor staan onder leiding van dr. Riekie van Aswegen

Die oefentye is as volg:

Maandae: 13:30 – 14:30
Vrydae: 12:00 – 13:00

Seniorkoor

Die Seniorkoor staan onder leiding van Vaughn van Zyl en bestaan uit 80 koorlede. Die koor oefen op Woensdaemiddae van 14:00 tot 16:15

Die missie van die koor is om helder koorklanke voort te bring en om ‘n liefde vir koorsang by leerders te kweek.

Toastmasters

Laerskool Anton van Wouw, in conjunction with the Forum Toasmasters Club, will present a Youth Leadership Programme for Grade 6- and 7 learners during the first term.

Toastmasters is an international public speaking organisation, whose aim is to improve communication, leadership and listening skills.

The course will be presented by members of The Forum Toastmasters Club and co-ordinated by Mrs Lyn Bowker.

The sessions are as follows:

Session 1: Types of speeches, use of notes, subject choice for a speech.
Session 2: Structure of a speech, use of voice, introducing and thanking a guest speaker.
Session 3: Use of language, body language, saying grace and proposing toasts.
Session 4: Use of visual aids, props and support material, use of microphone.
Session 5: Revision of sessions 1-4 and allocation of banquet tasks.
Session 6: Banquet Dress Rehearsal.
Session 7: Banquet

During term 2, an advanced Toastmasters course will be run for Grade 7 learners who have already completed the basic course during the previous year. This course will be limited to 25 selected learners.

 

Revue

Die volgende Revue-produksie vind in 2022 plaas. Tydens so ‘n produksie neem die skool as ‘n geheel deel en elke leerder speel ‘n groot rol in die sukses daarvan.

Redenaars

Redenaars is ‘n aktiwiteit wat regdeur die jaar aktief aangebied word. Die interne uitdunne vind gedurende Februarie plaas. Enige leerder mag deelneem aan hierdie uitdunne. Omdat die ATKV-kompetisie baie groot klem plaas op onvoorbereide toesprake, word alle Graad 4- tot 7 leerders ook by die interne uitdunne hierop beoordeel. Hulle moet ‘n voorbereide- én ‘n onvoorbereide toespraak lewer. Daar mag slegs ‘n beperkte aantal leerders aan die ATKV-kompetisie deelneem. Uit hulle word op grond van die beoordelaars se besluit aangewys na die interne uitdunne. By die eerste rondte van die ATKV-kompetisie word leerders aangewys wat aan die halfeindronde deelneem en uit hulle word 2 leerders uit elke provinsie aangewys wat aan die Nasionale rondte deelneem.

Gedurende April open die inskrywings vir die Radikale Redenaarsfees. Enige leerder mag aan hierdie kompetisie deelneem, in talle afdelings.

“Oppie-Tong-Af” is ‘n kompetisie vir sprekers van Graad 1 tot 12.  Oppie-Tong-Af bied verskeie afdelings, waar verskillende tipe toesprake ingeskryf kan word. Individuele sprekers, asook spanne, kan inskryf. Die inskrywings vir Oppie-Tong-Af open in Julie.

Voortrekkers

Dirkie Uys Kommando het ‘n baie lang verbintenis met Anton van Wouw, en ons spansentrum is dan ook geleë op die suid-westelike hoek van die skoolgronde. By ons kommando kan seuns en dogters saam deel in die heerlike avontuur van Voortrekker wees. Ons kom Woensdae-middae by die spansentrum bymekaar, vanaf 16:30 tot 17:30.

Dit is moelik om in woorde op te som wat dit vir jong seun of dogter beteken om ’n Voortrekker te wees, daarom het ons een van die ou Penkop en Drawwertjie baadjies gevra om ons meer te vertel:

“Kon ek maar praat… sou ek dalk vir jou kon vertel van die eerste keer toe ek aangetrek was. Ek was jonk, onervare, nes my kaalvoet, blinkoog, lid van die kortvolk, nuwe eienaar. Saam het ons die afgelope sewe jaar die wonderlike avontuur van ons eerste tree as Voortrekker gestap. As jong Penkop of Drawwertjie het ek propvol energie elke spanbyeenkoms voluit geniet en saam met my maats geleer van my Skepper, my taal, ons land, sy geskiedenis, sy mense en my kultuur. Elke kenteken wat vandag, met moeite, soms laat in die nag, op my vasgewerk is, vertel ‘n storie van ‘n wonderlike avontuur, van mooiste oomblikke in die natuur, van spanwerk, van vasbyt, van grootword, van pret en plesier, maar veral van hegte vrienskapbande wat ek en my maats die afgelope sewe jaar gevorm het. Vriendskap soos geen ander, gesmee deur oomblikke waar ons almal ver buite ons gemaksone was, waar ons moes leer om saam te werk ondanks verskille, saam vroeg opgestaan het, saam stiltetyd gehou het terwyl ons ons verwonder het aan die prag van ‘n nuwe dag wat die môre begroet met die rooi van ‘n varsgebreekte granaat. Van aande om ‘n kampvuur of op ‘n nagmars. Saam het ons gegroei en ontwikkel, en vandag is ons almal wenners, want die doel was gewoon om leier van my eie lewe te word.

Hierdie baadjie het my ma en pa ‘n hele paar rand gekos oor die afgelope jare, maar tog sê my ouers dit is die beste belegging wat hulle ooit gedoen het. Jy kan my nie koop nie, maar daar’s goeie nuus: Jy kan ook vandag begin, met ‘n blink, splinternuwe blou baadjie, en dalk, wie weet, kan jy ook eendag vertel van ontelbare skatte van wonderlike hoogtepunte, van moderne Afrikanerskap, positiewe burgerskap, konsekwente Christenskap wat alles saam jou gevorm het tot diensbare leierskap in my pragtige land – Suid-Afrika.”

Dirkie Uys Voortekkers nooi JOU uit om deel te word van ons storie.

Kom kuier saam Woensdagmiddae, van 16:30 tot 17:30 en beleef dit.

Jy sal nie spyt wees nie!!

Ons ledegeld is R 700 vir die jaar en die spanoffisier sal die inskrywingsvorms aan u beskikbaar stel.

Ons kontakpersoon is Mnr. Pieter van der Zwaard (082 5563596).

 

Wouwtjie Kunstefees

By Wouwtjies hou ons elke jaar, behalwe tydens ons revuejaar, ons eie Kunstefees. Die Kunstefees vind tydens die derde kwartaal plaas. Daar kan in baie verskillende kategorieë meegeding word, bv. dans, sang, drama, kuns, tafeldek, blommerangskikking, skryfkuns en musiek.

Die beoordeling in alle kategorieë word deur buite-beoordelaars (almal kenners op hul gebied) behartig.

Inskrywingsvorms is by Juf. Mariàn Bakkes (K30) beskikbaar.

Speech Festival

From the smallest to the tallest, from the softest spoken child to the boisterous, expressive child… we love them all!

Our annual Speech Festival provides an excellent platform for each individual to present an English poem.The guidelines are in place, different ages present different genres and lengths of poetry.We have been truly blessed in the past 5 years with a solid growth regarding this event as it really is fun.Some of our children prefer the serious poems and manage these with great aplomb.Others enjoy the wacky, funny poems and present them in an almost stand-up-comedian manner.

In the past 2 years we have ranked top of the speech festival log with over a 100 entries in 2017 and 2018.The accolades given by the adjudicators are indicative that we truly DO have very talented children.What makes it even more enjoyable is the fact that parents can sit in and watch their child perform.This is one of those events where you realize the “little” things define the “bigger” picture.

So find a poem, recite it to the dog, the cat or the mirror! Get it down pat and come claim your gold accolade.

But do not miss out. You might be destined for greatness!