Kleinwouwtjies

Wat is ons doel by Anton van Wouw Pre-primêr?

‘n Veilige, geborge omgewing waar elke kleuter die geleentheid gegun word om sy/haar individualiteit uit te leef en deur liefdevolle onderwyseresse begelei te word om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel. Ons hou die klasse klein sodat elke kleuter individuele aandag kan kry en optimaal gestimuleer kan word.

Wat bied ons?

Ons het Graad R-klasse, Graad RR-klasse, Graad RRR-klasse en Graad RRRR-klasse.

Gebalanseerde onderrig

Ruim buitespeelarea

Voltydse kinderkinetikus

Musiek en kuns

Verskeidenheid van buitemuurse aktiwiteite om van te kies

Intelektueel, uitdagende en stimulerende kurrikulum

Liefdevolle, vriendelike onderwyseresse

Rekenaars vir Gr. R-kleuters

Wat doen ons in Kinetika?

Ons het na baie jare ondervinding besef dat ons as opgeleide onderwyseresse nie die spesialis-opleiding en passie het wat nodig is om groot-motoriese aktiwiteite op die korrekte wyse vir ons kleuters aan te bied en sodoende te ontwikkel nie. Ons is ook deeglik bewus daarvan dat kleuters nie meer voldoende beweeg nie en daarom het ons besluit om ‘n spesialis aan te stel. ‘n Kinderkinetikus is reeds vanaf 2007 voltyds op ons terrein. Sy sal u kleuter minstens twee maal per week sien.

‘n Volledige assessering van u kleuter gaan aanvanklik (en op gereelde basis daarna) gedoen word. Op hierdie manier kan ons moontlike leerprobleme probeer voorkom. Ouers kry die geleentheid om kinetikalesse by te woon.

Buitemuurse aktiwiteite wat by ons skool aangebied word sluit in:

Kunsklasse

Krieket

Tennis

Judo

Bulletjie Rugby

(Ouer-aangedrewe en na ure)

Semas (Wiskunde)

Ballet

Perdry

Ontwerp en Tegnologie

Netbal

Rugby

(Vaardighede en ontwikkeling)

U kleuter hoef nie aan enige van die aktiwiteite deel te neem nie. Waak ook om nie vir te veel aktiwiteite in te skryf nie, aangesien dit gedurende skoolure plaasvind wanneer die kleuters buite speel.

Wat trek ons kleuters aan?

Graad RRRR- tot Graad RR- leerders trek gewone klere aan. Ouers moet asseblief nie vir hul kleuters nuwe of duur klere aantrek nie aangesien ons kleuters speel en lekker vuil word.
Graad R-leerders trek ‘n denimbroekie of rompie met ‘n Wouwtjie-hempie aan. Die hempies is by die verskaffers te koop. Tydens die wintermaande trek ons ‘n warm blou hemp onder die Wouwtjie-hempie aan met ‘n warm baadjie as dit baie koud is.

Skoolure

Halfdag:  6:45 tot 13:30
Voldag: 6:45 tot 17:30
Wagklas: 6:45 tot 7:00 (Wagklas geskied volgens bepaalde rooster per graad.)

Ons program begin om 7:30 vir die Gr R’e en sal teen 13:00 eindig. Ouers moet asseblief probeer om hul kleuters betyds te bring en te kom haal.

Wat bring elke kleuter saam?

Elke kleuter bring ‘n tassie/rugsak met ‘n ekstra stel skoon klere en ‘n gesonde kospakkie.  Geen lekkers word toegelaat nie, behalwe op Vrydae en snoepiedae (1ste Vrydag van elke maand, of wanneer iemand verjaar.)

Wat behels die voldagfasiliteite?

Ons skep ‘n veilige en geborge omgewing. Kleuters kry ‘n gesonde en gebalanseerde maaltyd met verversings laatmiddag. U is ook welkom om u kleuter op ‘n dag-tot-dag basis teen R100 per dag te laat kom kuier.

Skoolgelde vir 2019

LAERSKOOL ANTON VAN WOUW

Skoolgelde vir 2019:  R 21 150.00

Betaalbaar oor 10 maande @ R 2 115.00 per maand

Indien volle bedrag voor einde Februarie 2019 betaal word:  R19 775.00 (korting van R1 375)

 

PRE-PRIMÊR NASKOOL


Naskoolgelde vir 2019: R11 500.00 per jaar
Betaalbaar oor 10 maande @ R1 150.00 per maand
Indien volle bedrag voor einde Feb. 2019 betaal word: R10 752.00 (korting van R748)

Dagtarief vir toevallige besoekers  R100.00 per middag

Voor of op die toepaslike dag by die betaalkantoor betaalbaar.

1 Dag per week: R370,00 per maand

2 Dae per week: R675.00 per maand

3 Dae per week: R910.00 per maand

ANTON VAN WOUW PRE-PRIMÊR

GRAAD R vir 2019: R21 150.00

Betaalbaar oor 10 maande @  R2 115.00 per maand.
Indien volle bedrag voor einde Februarie 2019 betaal word: R19 775.00 (korting van R1 375)

 

GRAAD RR vir 2019: R21 600.00

Betaalbaar oor 10 maande @  R2 160.00 per maand.
Indien volle bedrag voor einde Februarie 2019 betaal word: R20 196.00 (korting van R1 404)

 

GRAAD RRR vir 2019: R23 900.00

Betaalbaar oor 10 maande @  R2 390.00 per maand.
Indien volle bedrag voor einde Februarie 2019 betaal word: R22 347.00 (korting van R1 553)

 

GRAAD RRRR vir 2019: R24 200.00

Betaalbaar oor 10 maande @  R2 420.00 per maand.
Indien volle bedrag voor einde Februarie 2019 betaal word: R22 627.00 (korting van R1 573)

BANKBESONDERHEDE

Laerskool Anton van Wouw
Bank: ABSA
Brooklyn – Taknommer 335345
Rekeningnommer: 1500490124
GEBRUIK ASB U FAMILIEKODE MET ALLE BETALINGS

Bankbesonderhede: Laerskool Anton van Wouw. Absa Brooklyn takkode 335345. Rekeningnommer 1500490124.
Vir almal se veiligheid wil ons (indien moontlik) geen kontant op die perseel hanteer nie. Ouers word versoek om elektroniese inbetalings te doen sover moontlik. Skryf asseblief u kleuter se naam en klas op as verwysing.

Waar Om Ons Te Kry

Langestraat Suid 405
Nieuw Muckleneuk
Pretoria
Telefoon / faks: 012 346 3282
E-pos: kleinwouwtjies@wouwtjies.co.za