​ADVERTENSIEMOONTLIKHEDE

Ons bied verskeie bemarkingsgeleenthede aan vir huidige, asook potensiële nuwe borge. U reklame by die skool bereik op ʼn gereelde basis ʼn direkte teikenmark. Die ondersteuning wat u op hierdie wyse aan ons leerders en skoolgemeenskap bied, hou vir u organisasie al die bemarkingsvoordele en gepaardgaande groei in. Deur u ondersteuning, help u ons om die nodige fondse te genereer om ons ideale te bereik en om sodoende te verseker dat ons leerders steeds die beste onderrig op akademiese- , sport- en kulturele gebied ontvang. Ons nooi u om deel te word van ons innoverende bemarkingsveldtog om sodoende pro-aktief ʼn wen – wen verhouding vir beide partye te bewerkstellig.

Nuusbrief

Die nuusbrief word elke Vrydag aan elke gesin van die skool uitgegee. U advertensie word dan in die nuusbrief geplaas.

Koerantjie

Dit is ‘n gewilde skoolkoerant wat al die doen en late van die kwartaal weerspieël. ‘n Móét-lees in die gemeenskap! Dié koerantjie word ook by die omliggende kleuterskole versprei.

Dagboek 2020

Elke leerling ontvang ‘n dagboek vir die jaar waarin al die datums van gebeure aangeteken is en wat dien as huiswerkboekies. Tussen elke kwartaal is daar advertensiespasies beskikbaar.

Elektroniese Kennisgewingbord

U besonderhede verskyn daagliks vanaf 18:00-06:00 vir 30 dae wat die adverteerder ʼn totaal van 360 ure se blootstelling gee.

Indien u meer inligting oor ʼn spesifieke advertensie wil bekom, is u welkom om my enige tyd te kontak.

Marica Botha by: bemarking@wouwtjies.co.za