Ontdek ons Skool

Uit die Hoof se kantoor

Dankie vir u tyd en aandag om meer inligting te bekom oor Laerskool Anton van Wouw. As een van die oudste skole in die oostelike voorstede van Pretoria, spog ons skool met ‘n ryk geskiedenis en ‘n trotse tradisie van besondere hoë akademiese-, kulturele– en sportprestasies.

Van die belangrikste uitgangspunte by ons skool is dat ons ‘n gemeenskapsentrum is, wat goed gebalanseerde leerders aan die samelewing wil lewer deur alle rolspelers soos ouers, kerke, opvoedkundiges, akademici en entrepreneurs, wat moontlik ‘n bydrae kan lewer tot die opvoeding van ons kinders, die geleentheid daartoe te bied. Om hierdie rede is ons bevoorreg om sekerlik een van die gelukkigste leerderkorpse en ‘n betrokke ouergemeenskap te hê.

Ons belangrikste opvoedkundige uitgangspunt is dat ons leerders al die lewensvaardighede hier moet verwerf wat hulle nodig het om te oorleef in ‘n kompeterende Suid-Afrika en ook in die moderne, kleinerwordende wêreld.

Ons wil u uitnooi om ‘n afspraak met ons te maak en u sodoende te vergewis van die kwaliteit opvoeding wat ons u kind kan bied.

Vriendelike groete

Mnr. Chris Henning
Skoolhoof