E

Visie en Misie

E

Geskiedenis

E

Gedragskode

E

Doelwitdag

E

Beleide 2015

E

Finansies

ANTON VAN WOUW PRE-PRIMêR

GRAAD R & RR  SKOOLGELDE VIR 2017   R18 250.00/jaar
BETAALBAAR OOR 10 MAANDE  R1 825.00
VOLLE BEDRAG VOOR EINDE FEB 2017
KORTING TOEGESTAAN =  R800  D.W.S. R17 450,00 eenmalig


GRAAD RRR   SKOOLGELDE VIR 2017  R20 200,00/jaar
BETAALBAAR OOR 10 MAANDE  R2 020.00
VOLLE BEDRAG VOOR EINDE FEB 2017
KORTING TOEGESTAAN =  R800  D.W.S. R19 400.00 eenmalig


ANTON VAN WOUW PRE-PRIMER NASKOOL
NASKOOL GELDE VIR 2017     R10 100.00/jaar
BETAALBAAR OOR 10 MAANDE   R1 010.00
VOLLE BEDRAG VOOR EINDE FEB 2017

KORTING TOEGESTAAN = R450,00 D.W.S. R9 650,00

DAGTARIEF VIR TOEVALLIGE BESOEKERS  R90.00 / middag

VOOR OF OP DIE TOEPASLIKE DAG BY DIE BETAALKANTOOR BETAALBAAR

1 dag per week R  325,00 / maand

2 dae per week R  590.00 / maand

3 dae per week R  795.00 / maand

LAERSKOOL ANTON VAN WOUW

  SKOOLGELDE VIR 2017  R18 250.00/jaar

BETAALBAAR OOR 10 MAANDE  R1 825,00

VOLLE BEDRAG VOOR EINDE FEB 2017

KORTING TOEGESTAAN =  R800  D.W.S. R17 450,00 eenmalig


 

ANTON VAN WOUW NASKOOL

NASKOOL GELDE VIR 2017  R10 100.00

BETAALBAAR OOR 10 MAANDE   R1 010.00

VOLLE BEDRAG VOOR EINDE FEB 2017

KORTING TOEGESTAAN =  R450 D.W.S. R9 650.00 eenmalig

DAGTARIEF VIR TOEVALLIGE BESOEKERS R90.00 / middag

VOOR OF OP DIE TOEPASLIKE DAG BY DIE BETAALKANTOOR BETAALBAAR

1 dag per weekR  325,00 / maand

2 dae per weekR  590,00 / maand

3 dae per weekR  795,00 / maand

BANKBESONDERHEDE

LAERSKOOL ANTON VAN WOUW
BANK : ABSA
BROOKLYN – TAKNOMMER : 335345
REKENINGNOMMER : 1500 490 124