E

Visie en Misie

 

E

Geskiedenis

 

E

Gedragskode

 

E

Doelwitdag

 

E

Beleide 2018

E

Finansies

 

ANTON VAN WOUW PRE-PRIMêR

GRAAD R & RR  SKOOLGELDE VIR 2018   R19 600.00/jaar
BETAALBAAR OOR 10 MAANDE  R1 960.00
VOLLE BEDRAG VOOR EINDE FEB 2018
KORTING TOEGESTAAN =  R1 200  D.W.S. R18 400,00 eenmalig


GRAAD RRR   SKOOLGELDE VIR 2018  R21 700,00/jaar
BETAALBAAR OOR 10 MAANDE  R2 170.00
VOLLE BEDRAG VOOR EINDE FEB 2018
KORTING TOEGESTAAN =  R1 300 D.W.S. R20 400.00 eenmalig


ANTON VAN WOUW PRE-PRIMER NASKOOL
NASKOOL GELDE VIR 2018     R10 700.00/jaar
BETAALBAAR OOR 10 MAANDE   R1 070.00
VOLLE BEDRAG VOOR EINDE FEB 2018

KORTING TOEGESTAAN = R650,00 D.W.S. R10 050,00

DAGTARIEF VIR TOEVALLIGE BESOEKERS  R90.00 / middag

VOOR OF OP DIE TOEPASLIKE DAG BY DIE BETAALKANTOOR BETAALBAAR

1 dag per week R  350,00 / maand

2 dae per week R  625.00 / maand

3 dae per week R  845.00 / maand

LAERSKOOL ANTON VAN WOUW

  SKOOLGELDE VIR 2018  R19 600.00/jaar

BETAALBAAR OOR 10 MAANDE  R1 960,00

VOLLE BEDRAG VOOR EINDE FEB 2018

KORTING TOEGESTAAN =  R1 200  D.W.S. R18 400,00 eenmalig


 

ANTON VAN WOUW NASKOOL

NASKOOL GELDE VIR 2018  R10 700.00

BETAALBAAR OOR 10 MAANDE   R1 070.00

VOLLE BEDRAG VOOR EINDE FEB 2018

KORTING TOEGESTAAN =  R650 D.W.S. R10 050.00 eenmalig

DAGTARIEF VIR TOEVALLIGE BESOEKERS R90.00 / middag

VOOR OF OP DIE TOEPASLIKE DAG BY DIE BETAALKANTOOR BETAALBAAR

1 dag per week R  350,00 / maand

2 dae per week R  625,00 / maand

3 dae per week R  845,00 / maand

BANKBESONDERHEDE

LAERSKOOL ANTON VAN WOUW
BANK : ABSA
BROOKLYN – TAKNOMMER : 335345
REKENINGNOMMER : 1500 490 124