Kultuur

Juniorkoor

Die missie van die Juniorkoor is om ‘n voorliefde vir sang, en meer spesifiek koorsang, by jong leerders (Gr R tot 3) te kweek. Ons koor bestaan tans uit 60+ leerders. Leerders word gekeur d.m.v. van ‘n oudisie.

Die Juniorkoor neem jaarliks deel aan kompetisies en feeste om sodoende aan leerders die nodige blootstelling te gee ter voorbereiding van koorsang in die jare vorentoe. Kompetisies en feeste waaraan die koor deelneem, sluit in; Beeld Eisteddfod, ATKV Applous, Tshwane Youth Arts Festival, Centurion Kunstefees, Jakaranda Kinderkoor Winterkonsert en kerk-optredes.

Die koor staan onder leiding van Dr. Riekie van Aswegen

Die oefentye is as volg:

Maandae: 13:30 – 14:30
Vrydae: 12:00 – 13:00

Seniorkoor

Die Seniorkoor staan onder leiding van Vaughn van Zyl en bestaan uit 80 koorlede. Die koor oefen op Woensdaemiddae van 14:00 tot 16:15

Die missie van die koor is om helder koorklanke voort te bring en om ‘n liefde vir koorsang by leerders te kweek.

Toastmasters

Laerskool Anton van Wouw, in conjunction with the Forum Toasmasters Club, will present a Youth Leadership Programme for Grade 6 and 7 learners during the first term.

Toastmasters is an international public speaking organisation whose aim is to improve communication, leadership and listening skills.

The course will be presented by members of The Forum Toastmasters Club and co-ordinated by Mrs Lyn Bowker.

The sessions are as follows:

Session 1: Types of speeches, use of notes, subject choice for a speech.
Session 2: Structure of a speech, use of voice, introducing and thanking a guest speaker.
Session 3: Use of language, body language, saying grace and proposing toasts.
Session 4: Use of visual aids, props and support material, use of microphone.
Session 5: Revision of sessions 1-4 and allocation of banquet tasks.
Session 6: Banquet Dress Rehearsal.
Session 7: Banquet

During term 2, an advanced Toastmasters course will be run for Grade 7 learners who have already completed the basic course during the previous year.

 

Revue

Die volgende Revue-produksie vind in 2022 plaas. Tydens so ‘n produksie neem die skool as ‘n geheel deel en elke leerder speel ‘n groot rol in die sukses daarvan. Die gehalte daarvan is altyd van hoë standaard, soveel so, dat dit al in die Staatsteater aangebied is!

Redenaars

Die redenaars is ‘n aktiwiteit wat regdeur die jaar aktief aangebied word. Die interne uitdunne vind gedurende Maart plaas. Enige leerder mag deelneem aan hierdie uitdunne. Omdat die ATKV-kompetisie baie groot klem plaas op onvoorbereide toesprake, word alle Graad 4 tot 7 leerders ook by die interne uitdunne beoordeel daarvoor. Hulle moet ‘n voorbereide, én ‘n onvoorbereide toespraak lewer. Daar mag slegs ‘n beperkte aantal leerders aan die ATKV-kompetisie deelneem en hulle word op grond van die beoordelaars se besluit aangewys na die interne uitdunne. By die eerste rondte van die ATKV-kompetisie word leerders aangewys wat aan die halfeindronde deelneem en uit hulle word 2 leerders uit elke provinsie aangewys wat aan die Nasionale rondte deelneem.

Gedurende Augustus open die inskrywings vir die Radikale Redenaarsfees. Enige leerder mag aan hierdie kompetisie deelneem en daar is ook ‘n hele klomp afdelings waaraan leerders mag deelneem.

Voortrekkers

Dirkie Uys Kommando het ‘n baie lang verbintenis met Anton van Wouw, en ons spansentrum is dan ook geleë op die suid-westelike hoek van die skoolgronde. By ons kommando kan seuns en dogters saam deel in die heerlike avontuur van Voortrekker wees. Ons kom Maandae-middae by die spansentrum bymekaar vanaf 16:30 tot 17:30.

Kom sluit gerus by ons aan, jy sal nie spyt wees nie.

Ons kontakpersoon is Mnr. P. van der Zwaard en hy kan gekontak word by vdzwaard@mweb.co.za.

Beplande aktiwiteite vir die jaar sluit die volgende in: ‘n staptoer in die Magliesberge, ysskaats, ‘n fliekaand by die skool en ‘n hele rits gebiedskampe waar kinders meer kan leer oor spoorsny, kosmaak, kommunikasie, noodhulp, fietsry en vele meer. Ons beplan vanjaar ook ‘n besoek aan die Lumagmuseum by Swartkop Lugmagbasis wat baie leersaam behoort te wees. Tussen al die pret en avontuur, leer die kinders ook meer van ons kultuur en erfenis, leierskap en sosiale vaardighede, deur middel van weeklikse spanbyeenkomste.

Ons poog om u kind te help om ‘n positiewe identiteit te ontwikkel, goeie sosiale vaardighede aan te leer en positiewe waardes te kweek sodat hulle waardegebaseerde keuses kan maak. Ons laat kinders toe om binne grense en met hoë verwagtinge ten opsigte van hulle gedrag, hope pret en avontuur te hê. Kampe in die natuur leer kinders om naby aan die natuur te leef en ook meer selfstandig te wees. Elke kind verdien die voorreg om ten minste een maal in hul lewe aan ‘n nagmars deel te neem.

Kom sluit gerus by ons aan, jy sal nie spyt wees nie.

Ons kontakpersoon is Dr Susan de Bruin en sy kan gekontak word by 082-786 4602 of stuur gerus ‘n e-pos na drsdebruin@gmail.com. Die jaarlike ledegeld is bedrag van R 650. Ons het ook ‘n debietorder reëling vir ouers wat belangstel. Dit sluit die koste van die kommandokamp, ‘n gebiedskamp, ‘n GGA kentekendag en die spankamp in.

Wouwtjie Kunstefees

By Wouwtjies hou ons elke jaar, behalwe tydens ons revuejaar, ons eie Kunstefees. Die Kunstefees vind tydens die derde kwartaal plaas. Daar kan in baie verskillende katergorieë meegeding word, bv. dans, sang, drama, kuns, tafeldek, blommerangskikking, skryfkuns en musiek.

Die beoordeling in alle kategorieë word deur buite-beoordelaars (almal kenners op hul gebied) behartig.

Inskrywingsvorms is by Juf. Mariàn Bakkes (K30) beskikbaar.

Speech Festival

From the smallest to the tallest, from the softest spoken child to the boisterous, expressive child… we love them all!

Our annual Speech Festival provides an excellent platform for each individual to present an English poem.The guidelines are in place, different ages present different genres and lengths of poetry.We have been truly blessed in the past 5 years with a solid growth regarding this event as it really is fun.Some of our children prefer the serious poems and manage these with great aplomb.Others enjoy the wacky, funny poems and present them in an almost stand-up-comedian manner.

In the past 2 years we have ranked top of the speech festival log with over a 100 entries in 2017 and 2018.The accolades given by the adjudicators are indicative that we truly DO have very talented children.What makes it even more enjoyable is the fact that parents can sit in and watch their child perform.This is one of those events where you realize the “little” things define the “bigger” picture.

So find a poem, recite it to the dog, the cat or the mirror! Get it down pat and come claim your gold accolade.

But do not miss out. You might be destined for greatness!

Others enjoy the wacky, funny poems and present them in an almost stand-up-comedian manner.

For those who are afraid to present alone, a group pem works well and everybody’s morale is boosted.

In the past 3 years we have ranked top of the speech festival log with entries ranging from 60 to 120. The accolades given by the adjudicators are indicative that we truly DO have very talented children.

What makes it even more enjoyable is the fact that parents can sit in and watch their child perform.

This is one of those events where you realise the “little” things define the “bigger” picture.

This year we are aiming for at least 200 entries.

So find a poem, recite it to the dog, the cat or the mirror! Get it down pat and come claim your gold accolade.

But do not miss out. You might be destined for greatness!