Kleinwouwtjies

Wat is ons doel by Anton van Wouw Pre-primêr?

‘n Veilige, geborge omgewing waar elke kleuter die geleentheid gegun word om sy/haar individualiteit uit te leef en deur liefdevolle onderwyseresse begelei te word om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel. Ons hou die klasse klein sodat elke kleuter individuele aandag kan kry en optimaal gestimuleer kan word.

Wat bied ons?

Ons het Graad R-klasse, Graad RR-klasse, Graad RRR-klasse en Graad RRRR-klasse.

Gebalanseerde onderrig

Ruim buitespeelarea

Voltydse kinderkinetikus

Musiek en kuns

Verskeidenheid van buitemuurse aktiwiteite om van te kies

Intelektueel, uitdagende en stimulerende kurrikulum

Liefdevolle, vriendelike onderwyseresse

Rekenaars vir Gr. R-kleuters

Wat doen ons in Kinetika?

Ons het na baie jare ondervinding besef dat ons as opgeleide onderwyseresse nie die spesialis-opleiding en passie het wat nodig is om groot-motoriese aktiwiteite op die korrekte wyse vir ons kleuters aan te bied en sodoende te ontwikkel nie. Ons is ook deeglik bewus daarvan dat kleuters nie meer voldoende beweeg nie en daarom het ons besluit om ‘n spesialis aan te stel. ‘n Kinderkinetikus is reeds vanaf 2007 voltyds op ons terrein. Sy sal u kleuter minstens twee maal per week sien.

‘n Volledige assessering van u kleuter gaan aanvanklik (en op gereelde basis daarna) gedoen word. Op hierdie manier kan ons moontlike leerprobleme probeer voorkom. Ouers kry die geleentheid om kinetikalesse by te woon.

Buitemuurse aktiwiteite wat by ons skool aangebied word sluit in:

Kunsklasse

Krieket

Tennis

Judo

Bulletjie Rugby

(Ouer-aangedrewe en na ure)

Semas (Wiskunde)

Ballet

Perdry

Ontwerp en Tegnologie

Experiland

U kleuter hoef nie aan enige van die aktiwiteite deel te neem nie. Waak ook om nie vir te veel aktiwiteite in te skryf nie, aangesien dit gedurende skoolure plaasvind wanneer die kleuters buite speel.

Wat trek ons kleuters aan?

Graad RRR- en Graad RR- leerders trek gewone klere aan. Ouers moet asseblief nie vir hul kleuters nuwe of duur klere aantrek nie aangesien ons kleuters speel en lekker vuil word.
Graad R-leerders trek ‘n denimbroekie of rompie met ‘n Wouwtjie-hempie aan. Die hempies is by die verskaffers te koop. Tydens die wintermaande trek ons ‘n warm blou hemp onder die Wouwtjie-hempie aan met ‘n warm baadjie as dit baie koud is.

Skoolure

Halfdag:  6:45 tot 13:30
Voldag: 6:45 tot 17:30

Ons program begin om 7:30 vir die Gr R’e en sal teen 12:50 eindig. Ouers moet asseblief probeer om hul kleuters betyds te bring en te kom haal.

Wat bring elke kleuter saam?

Elke kleuter bring ‘n tassie/rugsak met ‘n ekstra stel skoon klere en ‘n gesonde kospakkie.  Geen lekkers word toegelaat nie, behalwe op Vrydae en snoepiedae (1ste Vrydag van elke maand, of wanneer iemand verjaar.)

Wat behels die voldagfasiliteite?

Ons skep ‘n veilige en geborge omgewing. Kleuters kry ‘n gesonde en gebalanseerde maaltyd met verversings laatmiddag. U is ook welkom om u kleuter op ‘n dag-tot-dag basis teen R80 per dag te laat kom kuier.

Skoolgelde vir 2018

Laerskool Anton van Wouw

Skoolgelde vir 2018:  R19 600.00

Betaalbaar oor 10 maande @ R 1960.00 per maand

Indien volle bedrag voor einde Februarie 2018 betaal word:  R18 400.00 (korting van R1 200)

 

ANTON VAN WOUW NASKOOL

ANTON VAN WOUW  EN ANTON VAN WOUW PRE-PRIMER NASKOOL

NASKOOLGELDE VIR 2018     R10 700,00/jaar

BETAALBAAR OOR 10 MAANDE   R1 070.00/maand

VOLLE BEDRAG VOOR EINDE FEB 2018: R10 050.00 (korting van R650)

DAGTARIEF VIR TOEVALLIGE BESOEKERS R90.00 / middag VOOR OF OP DIE TOEPASLIKE DAG BY DIE BETAALKANTOOR BETAALBAAR

1 dag per weekR  350,00 / maand

2 dae per weekR  625.00 / maand

3 dae per weekR  845.00 / maand

ANTON VAN WOUW PRE-PRIMÊR

GRAAD R & RR  SKOOLGELDE VIR 2018   R19 600.00/jaar

BETAALBAAR OOR 10 MAANDE  R1 960/maand

VOLLE BEDRAG VOOR EINDE FEB 2018:  R18 400.00 (korting van R1 200)

GRAAD RRR   SKOOLGELDE VIR 2018:  R21 700.00/jaar

BETAALBAAR OOR 10 MAANDE  R2 170.00

VOLLE BEDRAG VOOR EINDE FEB 2018:  R20 400.00 (korting van R1 300)

BANKBESONDERHEDE

Laerskool Anton van Wouw
Bank: ABSA
Brooklyn – Taknommer 335345
Rekeningnommer: 1500490124
GEBRUIK ASB U FAMILIEKODE MET ALLE BETALINGS

Bankbesonderhede: Laerskool Anton van Wouw. Absa Brooklyn takkode 335345. Rekeningnommer 1500490124.
Vir almal se veiligheid wil ons (indien moontlik) geen kontant op die perseel hanteer nie. Ouers word versoek om elektroniese inbetalings te doen sover moontlik. Skryf asseblief u kleuter se naam en klas op as verwysing.

Waar Om Ons Te Kry

Langestraat Suid 405
Nieuw Muckleneuk
Pretoria
Telefoon / faks: 012 346 3282
E-pos: kleinwouwtjies@wouwtjies.co.za